یودیت سومینوا تولوکا به عنوان نخستین زن به مقام نخست‌وزیری جمهوری دموکراتیک کنگو منصوب شد

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net