۱۵۰۰ متر از کابل برق استادیوم آزادی را دزدیدند، اردوی فدراسیون‌ها تعطیل شد

Print Friendly, PDF & Email

تسنیم خبر داده در دو، سه روز گذشته نزدیک به ۱.۵ کیلومتر از کابل‌های برق در ضلع شرقی مجموعه ورزشی آزادی به سرقت رفته و اردوی تیم‌هایی که فدراسیون‌های آن در این بخش از مجموعه ورزشی آزادی قرار داشته، تعطیل شده است. دو هفته قبل هم آب و برق مرکز پِک به دلیل مشابه قطع شده بود.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net