بیانیه انجمن صنفی معلمان کوردستان (مریوان و سروآباد، دیواندره، سقز و زیویه) در محکومیت احکام صادره علیه آقایان مجید_کریمی_و_مسعود_فرهیخته

بیانیه انجمن صنفی معلمان کوردستان

Print Friendly, PDF & Email

 

معلمان حق‌طلب، دانش‌آموزان عزیز و اولیای گرامی؛ درحالی بە استقبال روز معلم می‌رویم کە اخبار نگران کننده‌ی فشار بر فعالین صنفی حق‌طلب و برخوردهای حیرت‌آور غیرانسانی و فراقانونی با معلمان فضای فکری جامعە علی‌الخصوص جامعه‌ی فرهنگیان را بە شدت ملتهب و نگران کردە است. متاسفانە به‌سخره گرفتن قانون به یک رویه‌ی معمول از طرف مجریان تبدیل شده است و انتظار دارند جامعە  این رویە نامیمون را قبول کند و دم بر نیاورد!

   دولت سالهای مدیدی است اصل ۳۰ قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و ده‌ها مورد دیگر را زیر پاگذاشتە و علی‌رغم خودداری از ادای حق و حقوق شهروندان بە شیوه‌های بی‌رحمانە و غیرانسانی کسانی را کە خواهان اجرای قانون و عدالت باشد سرکوب می‌کنند، نمونه‌ی عینی آن که به تازگی و در ادمه‌ی رفتارهای عدالت‌ستیزانه به حبس محکوم گردیده‌اند آقایان مجید_کریمی و مسعود فرهیخته است که جزو فداکارترین و دلسوزترین معلمان دیار خود می‌باشند. معلمانی چون مجید_کریمی که برای عدالت آموزشی و زدودن فقر فرهنگی از جان و مال خود گذشته و تمام تلاش خود را در جهت پرورش دانش‌آموزانی متعهد و دلسوز به میهن سپری نموده سزاوار چنین احکام بی رحمانه و فراقانونی نیستند.

دستگیری، احضار، بازداشت، زندانی کردن، تنزل رتبە، قطع حقوق، تبعید و اخراج ده‌ها و بلکە صدها معلم عدالتخواە و باشرف در سال‌ها و خصوصا ماە‌های اخیر نمونەهایی از این برخوردهای غیرقانونی است در حالی است کە تنها خواستە معلمان دلسوز و فعالی چون مجید_کریمی و دیگران اجرای درست و اصولی قانون اساسی و برقراری عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان و داشتن زندگی شرافتمندانه و با عزت برای همکاران در اقصا نقاط ایران است.

انجمن صنفی معلمان کوردستان، اعلام می‌دارد کە فعالیت‌های صنفی، حق‌طلبانه و قانونمدارانەی مجید کریمی و مسعود فرهیخته و تمامی معلمانی را که مورد بی رحمی و قهر مسولان بی درایت قرار گرفته‌اند در راستای خیر و صلاح عمومی و اصلاح امور خصوصا در حوزه آموزش و پرورش بوده، جای تقدیر است. از قوه قضائیه هم انتظار دارد به مسئولیت ذاتی و قانونی خود رجوع نموده و ضمن لغو احکام صادره امنیت و آرامش را به جامعه و بویژه جامعه‌ی فرهنگیان برگردانند و شعله‌های عدالتخواهی و مطالبه‌گری را که در اثر ناآگاهی برخی از مسولان بله قربان‌گو، کم‌سو شده، نورانی نمایند.

انجمن صنفی معلمان کوردستان (مریوان و سروآباد، دیواندره، سقز و زیویه)

٧ اردیبهشت‌ماه ١٤٠٣

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

0 FacebookTwitterPinterestEmail

پیام بگذارید

پیام

گالری

ما را دنبال کنید! ​

تماس

  Copyright © 2023, All Rights Reserved Payaam.net