چگونه صادرات تسلیحات اروپایی میلیون ها نفر را مجبور به ترک خانه هایشان می کند

نویسنده: نیام نی بهریاین Niamh Ni Bhriain مترجم: شورش کریمی “متن زیر ترجمه گزارشی از موسسه فراملی Transnationalinstitute”” است. این موسسه بر اساس توضیحات وبسایت رسمی اش یک موسسه تحقیقاتی … Read More