منطق سودِ نابغه های جنایت (شورش کریمی)

  ارتش ترکیه با وجود مخالفت‌های جهانی چهارشنبه ۹ اکتبر حمله اشغالگرانه ای را با هدف ایجاد منطقه امن و عقب راندن نیروهای سوریه دموکراتیک...