تجمع کارگران شهرداری سهند

جمعی از کارگران پیمانکاری شهرداری سهند در استان آذربایجان شرقی روز دوشنبه 3 آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود مقابل...