تجمع معلمان صفاشهر

جمعی از معلمان صفاشهر واقع در خرم بید استان فارس روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان...

WordPress Image Lightbox Plugin